ร้องสอบ รพ. ตรวจพลาด พบเชื้อ HIV มา 5 ปี แต่จริงๆไม่มี