“นาที รัชกิจประการ”ยอมรับลืมไม่ได้ตั้งใจปกปิดทรัพย์สิน