ปิดประตูตีแมว!! ปิดห้องประชุมตรวจฉี่กำนันผู้ใหญ่บ้าน พบฉี่ม่วงสองราย