สารัชถ์ รัตนาวะดี แห่ง กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ขึ้นแท่นเบอร์ 2 เศรษฐีเมืองไทย แทนเจ้าสัวธนินท์ แห่งเครือซีพี