หาดูยาก! เสือลายเมฆ-หมีหมาเอาหลังถูต้นไม้ ในผืนป่าแก่งกระจาน