อังกฤษ ประมูล พระเศียร“ฟาโรห์ตุตันคาเมน” อายุกว่า 3,000 ปี