ซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา 8 ก.ค. นี้