“เลขาฯ ชวน”  ชี้ไม่ตั้ง กก.สอบที่มา ส.ว. เพราะไม่อยู่ในหน้าที่