“วิษณุ” การันตี ชวน ยื่นวินิจฉัยสถานะ “ประยุทธ์”ไม่กระทบรัฐ