วันชัย เชื่อจี้สอบคุณสมบัติ"ประยุทธ์"หวังดิสเครดิต