“เอ๋ ปารีณา” ก็มาด้วย ไม่ตกกระแส บอกรัก “ทาทา ยัง”