กทม.พบสวนสนุกเถื่อน 15 แห่ง ขีดเส้นต้องขอใบอนุญาตภายใน 15 วัน