ชวน ชี้เรื่องแต่งกาย ส.ส. “ไม่ต้องบังคับเหมือนเด็กนักเรียน”