“ประยุทธ์” ยินดีรองนายกฯ-รัฐมนตรี ได้รับการโปรดเกล้าฯ วอน ปชช.ให้โอกาสรัฐบาลใหม่ทำงาน