“ชวน” เบรก ส.ส.พปชร. อย่านำเรื่องเล็กน้อยมาเป็นอุปสรรค ชี้ 87 ปี สภาฯไม่เคยมีปัญหาเครื่องแต่งกาย