สถาบันไฟฟ้าฯ จับมือ สสว.พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จับมือ สสว. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น สามารถปรับตัวอยู่ในธุรกิจ และก้าวทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน