จิตแพทย์ เตือนพ่อแม่อย่าขู่ลูกให้กลัว เพื่อเลิกเล่นมือถือ แนะอธิบายด้วยเหตุผล