สิ้นไตรมาส 3 ปี’62 รัฐบาลถลุงเงินแล้ว 2.33 ล้านล้านบาท เกินเป้า 0.98%