“ภูมิใจไทย” ย้ำ กัญชาเสรี มีขั้นตอน ต้องศึกษารอบคอบ