รอไม่ไหวแล้ว!! ชาวสุรินทร์ รวมพลังจับจอบ- เสียม ขุดลอกห้วยเสนง