พัดลมไปรษณีย์คูคต 30 ตัว ราคาสูงกว่าตลาด 1.3 แสนบาท