"เก็บภาษีความหวาน" รอบสองเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย.64

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คนไทยบริโภคน้ำตาลอยู่ในระดับ “สูงมาก” ข้อมูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)คือมากกว่า 20 ช้อนชาต่อวัน ทั้ง ๆ ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานได้เพียง 6 ช้อนชาต่อวันเท่านั้น ซึ่งเครื่องดื่มประเภทน้ำหวาน เช่น น้ำอัดลม ชาเขียว ล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณมาก จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐบาลจะนำมาคิดคำนวณเป็น ภาษีโดยเป็นอัตราก้าวหน้าคือ “ยิ่งน้ำตาลมากยิ่งเสียภาษีมาก”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน