“ประยุทธ์” แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นครั้งแรก เจอลองของ "ที่นี่ไม่ใช่ทหาร"