ชาวบ้านจี้รัฐ ปิดโรงงานรีไซเคิลหลังพบสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำ