1 ส.ค. – 28 ก.ย. ทางด่วนใช้ Easy Pass ด่านดาวคะนอง - ประชาชื่น ลด 5 บาท