ผ่าแนวคิดกระดุม 5 เม็ดของ “ทิม พิธา”กับข้อติดขัดในระบบราชการ