เตรียมส่งนร.รักษากระดูกสันหลังคด คาดแบกกระเป๋าหนัก