ชั่งกันกิโลต่อกิโล!! เปิดกระเป๋าเด็กนักเรียนไทย “เดอะแบก” จริงหรือไม่