“ปารีณา” บอกทักษิณ เป็นคนไม่ดี “พอหยุดเผา ก็มาระเบิด”