ระเบิดหลายจุด กระทบความเชื่อมั่น “นักลงทุน – นักท่องเที่ยว”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ภาคธุรกิจและเอกชน ประเมินว่า เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นหลายจุดใน กทม. อาจจะส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

TOP ประเด็นร้อน