อินโดนีเซีย พบผู้เสียชีวิต 4 คน เหตุแผ่นดินไหว 6.9