ส.ว.สวมหน้ากากกันฝุ่น ประเดิมใช้ห้อง “จันทรา” รัฐสภาแห่งใหม่