พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า “เหนือ-อีสาน-ตะวันออก” มีฝนตกหนักบางแห่ง