“ชวน” ชี้ต้องให้เกียรติส.ส.อย่าคิดไปก่อนว่าจะ "เสียบบัตรแทนกัน"