สัตวแพทย์ ชี้ คนมีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ ถูก “หมัดแมว” กัด เสี่ยงเสียชีวิต