“จีน” ชี้ “ฮ่องกง” เผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่อังกฤษส่งมอบคืน