ชวน ย้ำ ปมขัดแย้ง “ปารีณา-ช่อ พรรณิการ์” เป็นเรื่องส่วนตัว