“ธรรมนัส” เห็นใจ พรรคเล็กเสียสละมามาก แนะฟังเสียงเขาบ้าง