"นพ.ระวี" ชี้ พรรคเล็กควรได้ตำแหน่งเพราะเสียสละมามากแล้ว