การบินไทย ครึ่งปีขาดทุน 6.8 พันล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 122.9%