อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง มีน้ำเพิ่มขึ้น แต่น้ำประปายังไหลไม่ถึงชาวบ้าน