ภัยแล้ง !! “สุรินทร์” เริ่มคลี่คลาย หลัง น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ