สนามบินฮ่องกงเปิดทำการ-ระงับเที่ยวบิน 2 วัน เสียหาย 2 พันล้าน