แจ้งเบาะแสเด็กแว้นป่วนเมือง รับเงิน 3 พันบาท เริ่ม ก.ย.นี้