ขุนคลัง เตรียมชง ครม. ช่วยเกษตรกร-เพิ่มสวัสดิการบัตรคนจน-แจกเงินนักท่องเที่ยว