“มาเรียม” ยังมีภาวะติดเชื้อ-ร่างกายแห้งน้ำมาก แพทย์เฝ้าดู 24 ชม.