บิ๊กตู่ไฟเขียว ทุ่ม 3.16 แสนล้าน แจกทั้ง "คนรายได้น้อย คนแก่ นักท่องเที่ยว เกษตรกร"