“ประยุทธ์” ตอบจดหมายจากลูกครึ่งญี่ปุ่น  บอกอยากเห็นเมืองไทยมีห้องสมุดใกล้บ้าน