“ประยุทธ์” ตอบจดหมายจากลูกครึ่งญี่ปุ่น บอกอยากเห็นเมืองไทยมีห้องสมุดใกล้บ้าน