ประท้วงฮ่องกง ฉุดส่งออกไทย 500-900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ